VFSRAC

VFSRAC

Jednou z několika možností operativní změny hlasu je i korejská metoda VFSRAC od “YESON voice center” jenž je velmi podobná Wendlerově metodě (Glotoplasty). Ale cena takové operace se pohybuje jako při nákupu osobního auta. Bohužel osobně neznám nikoho kdo by tuto operativní metodu změny hlasu podstoupil, a tak nelze porovnat osobní hodnocení od nějaké osůbky s článkem níže. Berte prosím tento celý automaticky přeložený článek z anglického jazyka s nadhledem a zdravým názorem. Raději bych doporučila vyhledat ještě nějaké další bližší informace k této operativní metodě. Nyní již tedy co nám korejská Yeson voice center popisuje ze svého hlediska:

 

 

Co přesně je zkracování hlasivek a zpětné přemístění přední komisury (VFSRAC)?

Zkrácení hlasové rýhy a zpětné přemístění přední komisury (VFSRAC) od Yeson Voice Center je nyní celosvětově známé jako nejbezpečnější a nejúčinnější způsob feminizace vlastního hlasu. Yesonův VFSRAC se odlišuje od všech ostatních známých chirurgických technik zaměřených na dosažení feminizace hlasu díky svému detailu drasticky odlišnému chirurgickému konceptu a postupu ve srovnání se všemi ostatními dnes praktikovanými operacemi hlasové feminizace.

Jedinečný koncept operace Yeson VFSRAC spočívá v použití nejpokročilejší chirurgické techniky, která dokonale modifikuje rysy mužských hlasivek na ženské. Toho je dosaženo bez nutnosti kožní incize endoskopickým odstraněním 1/3 membrány hlasivky a vnitřní tkáně a následným sešitím nových struktur pomocí permanentního šicího materiálu pomocí některých z nejlepších světových mikroendoskopických nástrojů.

Uvědomte si prosím, že chirurgické místo je velké jen asi 3~5 mm a Dr. Kim uváže dva uzly pomocí nejmenší dostupné trvalé nitě na dvou přesně vypočítaných místech chirurgického místa hlasivky pomocí vysoce specializovaného mikroendoskopického lékařského vybavení. Dr. Kimovi trvalo roky nepřetržitého vývoje, přehodnocování a validačních procesů na tomto druhu tkáně, než byl schopen vytvořit nyní používanou techniku ​​VFSRAC. Postoj a odhodlání Dr. Kima orientované na výsledek mu umožnily shromáždit veškeré potřebné jedinečné know-how, jehož výsledkem byla operační technika VFSRAC. Dalším klíčovým prvkem, který přispívá k úspěšnému výsledku VFSRAC, je použití permanentního šicího materiálu, který může vyvolat progresivní ztenčování hmoty hlasivek pro dosažení vyšší základní frekvence a navíc udrží výsledek trvalý.

 

 

Chirugický zásah

 

VFSRAC je dvoukrokový chirurgický zákrok. Po endoskopickém obnažení hlasivek je prvním krokem hloubková telializace přední 1/3 nebo 1/2 membránové části hlasivek, přední komisury a části hlasivek směrem k subglotické oblasti. Tkáň lamina propria vrstvy a podslizniční žlázy vybíhající směrem k krikotyreoidní membráně jsou zcela odstraněny.

Druhý krok spočívá v retrolokaci přední komisury o 1/3 délky hlasivky, která se prohloubila. Namísto vytvoření jednoduché a nefunkční glotické sítě jsou dva permanentní nylonové 0,6 stehy umístěny v různých vertikálních rovinách. První (přední) sutura se umístí na laterální thyroartenoidální sval a druhá (zadní) sutura se umístí na hlasivkový sval s vynecháním subglotické části v této 1/3 hluboce telifikované části hlasivky. Šití hlasivkového svalu účinně přispívá k dosažení vyšší výšky tónu. Pomocí tohoto odlišného přístupu svislé roviny stehu ve zkráceném předním průchodu.

 

Výsledek feminizace hlasu Yeson VFSRAC

Pokud se pacient před feminizací hlasu Yeson VFSRAC oholil Adamovo jablko, bude to na výsledku patrné. Naše studie VFSRAC ukazuje, že o něco lepšího výsledku bude dosaženo, pokud se osoba před operací VFSRAC neholila Adamovým jablkem.

 

 

 

 

 

Porovnání výsledků VFSRAC u pacientů s předchozím obroušením Adamova jablka a bez obroušení Adamova jablka na základě 12letého období hodnocení

 

 

Průměrná doba potřebná k získání plně feminizované výšky hlasu se pohybuje od 6 do 12 měsíců. Četné faktory určují, jak dlouho trvá, než jednotlivé pacientky dosáhnou plného efektu feminizace hlasu: věk pacientky, individuální schopnost zotavení, charakteristika hlasivek pacienta, psychický stav a kapacita pacienta a především schopnost, ochota, péče a pozor, abyste pečlivě dodržovali všechny pokyny pooperační péče a hlasová cvičení Yeson. Časové rozpětí potřebné k tomu, aby se pacient přizpůsobil nově vytvořené struktuře hlasivek a mohl používat nové přítomné hlasivky, může trvat až rok nebo i o něco déle. K přetrénování pacientova fonačního vzoru je zapotřebí a nutné každodenní hlasové cvičení. Pokud by byla nutná počáteční injekce botoxu ke kontrole hlasových třesů po operaci, pak přehodnocení výsledku pomocí našeho komplexního vyšetření hlasu (CVE) později v období zotavení může také vést k potřebě další injekce botoxu k další kontrole hlasových třesů. Poskytuje pacientce předpoklady pro zamýšlený cíl, ale je to čas a úsilí, které pacientka investuje do sebe, které dosáhnou skutečně ženského hlasu. Uvědomte si prosím, že feminizace hlasu Yeson VFSRAC je chirurgický přístup, který vyžaduje, aby pacient trénoval ženské rezonanční vzorce, přizpůsobil se novému laryngeálnímu biofeedback reflexnímu systému a po operaci vybudoval nový fonační vzorec – tyto kroky jsou nezbytné pro dosažení dobrého výsledku . Yeson FVSRAC vám nedá ženský hlas, jakmile bude operace dokončena.

 

 

Hlasová progrese, adaptační proces a pooperační hlasová správa po Yeson VFSRAC (Váš osobní výsledek se může lišit od grafů zobrazených v této tabulce)

 

 

Slovníček En-Cz:

 • Voice rest -> Hlasový odpočinek
 • Short Conversations -> Krátké konverzace
 • Regular Conversations -> Pravidelné konverzace
 • Recomended voice usage -> Doporučené použití hlasu
 • Treadment and Care -> Léčba a péče
 • Pitch elevation progress -> Rozmezí výšky pokroku
 • Gender -> rod / pohlaví
 • Female -> ženský
 • Male -> mužský
 • Day -> den
 • Month -> měsíc
 • Year -> rok
 • Case -> případ / daná situace

 

 

Možné komplikace Yesonových vokálních záhybů, zkrácení a zpětné vytěsnění přední komisury (VFSRAC) Feminizace hlasu

Feminizace hlasu Yeson VFSRAC je velmi bezpečný postup s minimalizovanými riziky, mohou se však vyskytnout dočasné komplikace, jako je nestabilita výšky tónu, pocit cizího tělesa v krku, hrubý hlas, bolest v krku, krvácení, sputum, kašel a podobně – přesto tyto všechny příznaky jsou dočasné. To znamená, že získání nejlepšího výsledku této operace analyzující hlasové charakteristiky jednotlivých pacientů je velmi zásadní pro výběr nejlepšího léčebného plánu. Dalším klíčovým faktorem je nácvik ženského rezonančního tréninku v rámci programu hlasové rehabilitace. Díky tomu mohou pacienti přirozeněji feminizovat svůj hlas úpravou fonačního vzorce. Chirurgii hlasové feminizace musí provádět vysoce kvalifikovaní a zkušení chirurgové, jinak nelze hlas zlepšit, když chybí hlasové terapie a rehabilitační programy. A co je nejdůležitější, velmi přesnou diagnózu musí provést vysoce zkušený chirurg, než se pacient rozhodne pro tuto operaci.

 

 

 

Účinnost chirurgické techniky Yeson VFSRAC ověřená a potvrzená

Yeson Voice Center se zúčastnilo 20. světového kongresu Mezinárodní federace otorinolaryngologických společností (IFOS), který se konal v Coex Convention Center v Soulu v Koreji, dne 5. června 2013 jako jeden z oficiálních asijských zástupců ORL. Tento světový kongres lze přirovnat k olympiádě v oboru otorinolaryngologie, která každé 4 roky otevírá své brány pro více než 50 000 členů ze 125 zemí. Yeson byl vrcholem prezentace svých výzkumných zjištění o feminizaci hlasu pomocí techniky Yeson VFSRAC (Vocal Fold Shortening and Retrodisplacement of the Anter Commissure). Získal chválu a souhlas odborníků přítomných z celého světa, včetně členů z USA, Německa, Francie, Belgie atd.

Yeson VFSRAC je chirurgický koncept pro feminizaci hlasu, který původně vytvořil ředitel Yeson Voice Center Dr. Hyung-Tae Kim k léčbě pacientek, u kterých se vyvinul hluboký (er) hlas s mužskými vlastnostmi v důsledku genetické poruchy, jako je adrenogenitální syndrom. Během svého působení jako profesor na Katolické lékařské univerzitě v Koreji v Soulu věnoval svůj čas a genialitu tomuto projektu, který vyústil ve vytvoření chirurgického přístupu Yeson VFSRAC. Ukázalo se také, že je to velmi úspěšné pro transgender jedince z muže na ženu, kteří se rozhodli pro feminizaci svého hlasu.

Jedinečný přístup k úpravě velikosti, délky a tloušťky mužských hlasivek k získání ženských charakteristik pomocí endoskopického přístupu bez potřeby jakéhokoli druhu kožní incize jej odlišuje od jiných technik. To je také důvod, proč Wendlerova glottoplastika nemůže být srovnávána s naší feminizací hlasu Yeson FVSRAC, protože tento typ chirurgického přístupu pouze zkracuje hlasivky bez ohledu na tloušťku, velikost a proudění vzduchu. Změnou všech těchto parametrů, včetně techniky šití, která optimalizuje proudění vzduchu, když vzduch prochází hlasivkami, je dosaženo zvýšení tónu, který zní přirozeně, s menším nebo téměř žádným poškozením tkáně hlasivek a hrtanu.

Odborný lékařský ORL časopis “The Laryngoscope” zveřejnil 12letý lékařský výzkum Dr. Kima “Nový konceptuální přístup pro hlasovou feminizaci: 12 let zkušeností” ve svazku 127, číslo 5 dne 21. června 2016, čímž schválil jeho obsah a uznání platnosti lékařské práce a výzkumu.

Zdroj článku a tabulek: Yeson Voice Center (https://us.yesonvc.com)

 

 

Poznámka: přidávám informace k tomuto typu operace, jenž se mi podařilo najít na internetu:

 

HLASOVÁ TERAPIE

Po operaci je důležitá hlasová terapie/cvičení. Nalezla jsem video ukázky od společnosti Yeson. Videa jsou namluvena v anglickém jazyce.

 

 

 

Postoperative voice rehabilitation. (Pooperační hlasová rehabilitace)

 

PreVFSRAC voice training  (PreVFSRAC hlasový tréning)

 

Post VFSRAC Voice Training Part 1 (Post VFSRAC hlasový tréning díl 1)

 

Post VFSRAC Voice Training Part 2 (Post VFSRAC hlasový tréning díl 2)

 

 

Tyto nácviky je možné shlédnout přímo i na stránkách YESON. Stránky obsahují i novější videoukázky a některé které nejsou veřejnosti bohužel přístupné. Tato videa lze také ale dohledat na Youtube, kde k jejich shlédnutí jsou podmíněny některými vlastnostmi přihlášeného uživatele.

Videoukázky YESON hlasová terapie v anglickém jazyce je možno shlédnout …zde.

Hlasovou pooperační terapii ve formě textu z roku 2017 je možné shlédnout v anglickém jazyce …zde. (pdf) a v českém jazyce …zde. (pdf) Je zde však upozornění že tyto hlasové nácviky je nutné nacvičovat čtyřikrát až pětkrát denně. Nezpomeňme však že tyto nácviky jsou určeny po VFSRAC operačním zákroku. Nevím zda lze tento postup uplatnit i u Wendlerovy metody a Tyreoplastiky typu IV.

Zdroj videí: YESON Voice Center (https://us.yesonvc.com)

 

 

CENA OPERACE

- Dle článku “Transgender Women Are Heading to South Korea for Vocal Surgery” z osobní zkušenosti je cena operace ve výši  $7.200,- plus cestovné

(zdroj článku: https://www.bloomberg.com/features/2016-voice-feminization/https://www.bloomberg.com/features/2016-voice-feminization/ )

- V článku”Just had Voice Feminization Surgery at Yeson in Seoul, South Korea” na stránkách serveru Reddit.com popisuje uživatel svou osobní zkušenost s touto operací, celkem srozumitelně rozdělené jednotllivé části článku. Jako cenu operace ve svém článku uvádí ve výši $7.380,-. Nezapomeňme opět přičíst cestovné.

(zdroj článku: https://www.reddit.com/r/asktransgender/comments/37l6ke/just_had_voice_feminization_surgery_at_yeson_in/ )

 

Celková cena operace se tedy pohybuje mezi 7.000 až 8.000 $ Dolary, plus náklady na cestovné a vedlejší drobné výdaje.

 

 

Poznámka:

Celý tento článek informativně je součástí článku “Ženský hlas MtF “.

Kontakty naleznete v “Adresy” pod názvem Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku …zde.

 

Články:

 

 


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený