Ortognátní chirurgie

PROFILOPLASTIKA

POSUNUTÍ ČELISTÍ (ORTOGNÁTNÍ CHIRURGIE)

 

Co si pod takovým divným názvem vlastně můžeme představit. Vzhledem k tomu že nemám odborné vzdělání lékařského směru, tak vysvětlení tohoto pojmu převezmu z několika odborných webů.

Ortognátní chirurgie se vlastně pojí s Ortodoncií. Opět další divný název. Ortodoncie se zabývá rovnáním zubů pomocí rovnátek. Pokavaď není možnost tak učinit na ortodoncii, tak je pacient směrován na Ortognátní chirurgii jíž předbíhá ortognátní poradna.

Ortognátní chirurgie daloby se říci že patří do dvou větví. První větev souvisí s léčením čelistních vad. A druhá jistým druhem feminizace. Přesto u obou verzí dochází ke změnám které radikálně mění vzhled osoby.

A teď jak to s tím tedy je? Níže jsou vyjádření několika lékařských odborníků a tak si můžete porovnat jednotlivá vysvětlení této problematiky. Případně navštívit jejich www stránky .

 

Video jednotlivých zákroků ortognátní chirurgie  >>> ....shlédnout zde.

Jak to vypadá před operací a výsledek po operaci? >>> ....shlédnout zde.

 

 

STOMATOLOGICKÁ A ORTOFACIÁLNÍ ESTETIKA

(lidická31.cz) 

Pro léčbu čelistních vad samotná rovnátka nestačí a je proto potřeba kombinovat ortodontickou léčbu s léčbou chirurgickou. Předností našeho pracoviště je diskrétní a individuální přístup. Po vstupním vyšetření a diagnostice čelistní anomálie je pacient pozván do naší ortognátní poradny a má tak jedinečnou možnost konzultovat léčebný postup za přítomnosti ortodontisty, který chirurgický zákrok plánuje a pacienta ortodonticky připravuje, a zároveň čelistního chirurga, který operaci provádí.

      Cílem ortognátní chirurgie je taková korekce čelistí, při které se dosáhne pravidelného skusu a harmonického vzhledu obličeje. Zákrok probíhá v celkové anestezii a spočívá v úpravě postavení horní či dolní čelisti (nebo obou) do požadované a předem naplánované polohy a její zafixování pomocí titanových dlah a šroubů.

Ortodontická léčba spolu s chirurgickou korekcí trvá v průměru dva roky. Samotné operaci čelistní anomálie předchází ortodontická příprava chrupu pomocí fixního aparátu. Aparát zůstává nasazen během operace i po ní a to až do úplného ukončení ortodontické léčby.

Ortodontická příprava, plánování a provedení ortognátní chirurgie vyžaduje velice úzkou interdisciplinární spolupráci ortodontisty a čelistního chirurga

 

 

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA 1. LF UK a VFN

(lf1.cuni.cz)

Ortognátní chirurgie je stomatochirurgická sub-specializace, která se zabývá úpravou vrozených nebo získaných deformit obličejového skeletu.

Protože se jedná převážně o zákroky na kostech obličeje, používáme stejné základní chirurgické techniky jako v ortopedii, tedy osteotomie, ostektomie anebo distrakční osteogenezi.

Ortognátní chirurgie rozkvětuaž spříchodem fixních ortodontických aparátů, které dokáží před operací připravit skus pacienta tak, aby bylo dosaženo maximální možné pooperační okluze a dokonalé funkce.

Mimo zlepšení skusu a vzhledu pacienta, rozšiřují některé ortognátní operace významně horní cesty dýchací a slouží také kterapii obstrukční spánkové apnoe.

 

FACE VISION

(www.facevision.cz)

ortognátní chirurgie mohou profitovat ti z pacientů, u kterých během růstu čelistí došlo k jejich nesprávnému postavení nejen k sobě navzájem, ale i vzhledem k celé lebce. Vada se navenek projevuje jako vada skusu. Zuby vyrůstají z čelistí a pokud jsou čelist špatně postaveny, zuby se snaží najít svého antagonistu a křiví se.

Vývoj obličeje je postupný proces, během něhož může vlivem vnitřních genetických faktorů, ale i vlivem zevního prostředí dojít k nesouladu v růstu jedné nebo spíše obou čelistí, které vyústí v problémy se žvýkáním potravy, s řečí, ústní hygienou, chrápáním a v neposlední řadě také i se vzhledem. Například malá, dozadu ustupující brada s podradkem, nebo naopak velmi velká a špičatá brada. Odlišný vzhled se pak stává příčinou jistého handicapu ve společenském životě. Tuto vadu estetického vzhledu nemohou korigovat žádné jiné plastické operace. Úspěchy plastických chirurgů při operacích těchto vad mohou být pouze částečné, protože se ovlivňují pouze měkké tkáně. Je třeba zdůraznit, že krása obličeje vychází z kostěného podkladu, jehož velkou část tvoří právě kostní čelisti. V těchto případech pak se plně projevuje jedinečnost oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Ortognátní chirurgii musí předcházet ortodontická léčba, po níž následuje operace a ještě další ortodontické doléčení. Výsledkem je úprava skusu a jiných funkcí obličeje a výrazné zlepšení vzhledu.

Před vlastní léčbou jsou nutné konzultace, na kterých provedeme nezbytné rentgenové vyšetření a měření, otisky a vysvětlíme Vám všechny terapeutické možnosti i časový plán terapie.

 

 


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený