KŘESTNÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ

 

Změna křestního jména a příjmení jak běžných forem tak i neutrálních v běžném životě není tak jednoduché. A vznikají tak situace kdy na matričním úřadu nemusíme se změnou uspět. 

 

 

Jaké si ale vybrat křestní jméno a příjmení je možno zjistit i zde.  ( Knappová, Fifková, Valdrová )
 

V případě rodinných situací se většinou mění křestní jména jenž mohou být nedůstojná vzhledem k svým například nechtěným rodičům či je dítě již od ranného věku oslovováno zcela jinak než je uvedeno v rodném listě. Změna Příjmení při sňatcích či neobvyklých hanlivých forem.

Je tu i další možnost, která se bude týkat lidiček při přeměně pohlaví. Ani zde situace změny křestního jména a příjmení není občas jednoduchá. Řekla bych že je dokonce těžší než jak se zdá. Proč?

Vzhledem k situaci kdy si při své přeměně máme změnit svá křestní jména a příjmení do neutrálních tvarů, tak si musíme vybrat z nějakých možností. existují různé seznamy neutrálních jmen jak již na internetu u sexuologů v knize jmen novorozenců ČR, tak i lze takovéto jméno ověřit u soudního znalce.

Jak to asi tak přibližně funguje? Neutrální jméno i příjmení by správně nemělo být identifikováno jako mužské ani ženské. Prostě by mělo zmást ostatní v rodu jména či příjmení. Pak jsou i cizí jména a příjmení jenž se ve světě používají jak u mužů tak i žen. I toto lze využít pokavaď si nějaké takové vyberete. A tako nalezneme kupodivu i jména jenž vypadají výhradně jako česká a přesto se používají i ve světě pro opačné pohlaví. Je to zajímavé ale je to tak.

Ale co s tím? Základem úřední změny jména či příjmení je pro nás potvrzení o započetí změny pohlaví. S tímto potvrzením u normálních neutrálních jmen by správně mělo stačit si zajít na matriční úřad (matrika) a požádat tak o změnu křestního jména a příjmení. 

I matriční úřad (matrika) se však musí řídit matričním zákonem a jeho paragrafy, které určují jaká jména se komu mohou přiřazovat. A tak i s českým neutrálním jménem nemusíme uspět.

Další možností před matričním úřadem je potvrzení od soudního znalce, jenž potvrzuje původ jména, jeho status neutrálnosti, kdy je toto jméno využíváno jak ve formě mužské tak i ženské. Uvádí i konkrétní příklady některých existujících osob s tímto jménem či příjmením. A že toto jméno neodporuje gramatice českého jazyka. Jako poznámku však uvádí že ke konečnému schválení změny křestního jména či příjmení má poslední slovo matriční úřad. Potvrzení je označeno kulatým razítkem soudního znalce. Poté již záleží kdo vlastně sedí za úředním stolem na matrice.

V případě že matriční úřad i přes všechna potvrzení neuzná změnu za přípustnou, tak nám nezbýva nic jiného než si toto jméno či příjmení zvolit na jiné.

Píši zde o soudním znalci. Neznám samozřejmě všechny v naší malé zemičce. Přesto při mé první návštěvě jsem zjistila že se matriční úřad řídí v první části knihou jmen novorozenců. Kde jsou sepsána všechna jména jenž se momentálně úředně používají v ČR. Pokavaď si chcete zvolit jméno jenž v této knize nenaleznete, tak se v této situaci musíte obrátit právě na soudního znalce. Mé budoucí křestní jméno v této knize samozřejmě nebylo uvedeno a tak jsem se s paní matrikářkou podívala na autora této knihy. Zároveň jím je i soudní znalec který tyto jména vpisuje do této knihy pro matriční úřady. Kdo má větší slovo v této situaci než soudní znalec který úředně připisuje jména. Tímto soudním znalcem je paní "PhDr. Miloslava Knappová, CSc.". A právě s její soudním znaleckým posudkem jsem uspěla na matričním úřadě. Kde mi bylo řečeno že jsem si ušetřila mnoho potíží při přejmenování křestního jména. V době kdy jsem si totiž měnila své křestní jméno jsem ještě neměla od sexuologa potvrzení o započetí změny pohlaví. Při změně mého příjmení do neutrálního tvaru a potvrzením od sexuologa jsem se již nesetkala s problémem přejmenování.

 

Co představuje změna jména či příjmení nejen v osobním životě?

Zdá se že by to tím všechno končilo. Ale musela jsem podstoupit jeden velký kolotoč. Počkat než mi příjde nový rodný list z matričního úřadu v mém rodném městě. Týden než si budu moci podat žádost o nový občanský průkaz. A opět si počkat na necelý měsíc než mi vydají novou občanku.

Už jen změna příjmení všude kde jsem vedená. Začínajíc u svých lékařů, pojišťoven, bank, nájemní smlouvy, mobilních operátorů, české pošty (poštovní schránka). Změna vysvedčení, výučních listů, maturitních listů a dalších z vysokých či jiných škol. Dále v zaměstnání, řidičský průkaz, různé lítačky na vlak či autobus, u podnikání všechny osobní údaje, na katasttrální úřadu v případě vlastnění půdy jeho pronájem či při vlastnictví budov. A mohla bych pokračovat. Je toho opravdu hodně. A někdy to také něco stojí. Něco jde zařídit s pouhým náhradním dokladem a neplatnou občankou bez růžku . Ale jinde již pouze s platným občanský průkazem, kde musí být platné číslo nového dokladu. Vyžadují to například banky, mobilní operátoři..atd. Všude tam kde se musí uvádět platné identifikační číslo občanského průkazu.

Ale i v osobní životě. Kde Vaši přátelé, rodina, spolupracovníci v zaměstnání, sousedé a tak by se dalo pokračovat, si musí na Vaše nové jméno či příjmení zvyknout. Někteří to prostě nepříjmou, jiní až po nějaké době, jiní výjdou vstříc okamžitě i s přístupnou podorou. Co taková rodina? Jak ta něco takového příjme když čtvrt, či půlku Vašeho života vás oslovují jménem jenž Vám vybrali při narození. Někdy to opravdu není lehké. Proto je dobré mít strpení s nimi.

 

 

Předloha formuláře pro změnu křestního jména a příjmení

Předloha formuláře pro změny jména či příjmení v našem městě má svou danou podobu. Samozřejmě že každý jiný matriční úřad může mít jinou podobu tohoto formuláře. Přesto není na škodu ukázat co vše se na něm může nacházet.

Předloha formuláře: strana-a strana-b

 

Podmínky změny jména a příjmení

I matriční úřad se musí řídit i zákonem o matrikách (Zákon č.301/2000 Sb.), jenž určuje podmínky možnosti změny křestního jména a příjmení. Proto některá rozhodnutí matričního úřadu se nám nemusí líbit. Sama jsem nevěděla jak to přesně je a proto jsem se nakonec musela poohlédnaut na některé paragrafy. Na internetu je k dohledání mnoho stránek na toto téma. Přesto jsem i tak raději hledala na stránkách Ministerstva Vnitra České republiky.

 

 

KNIHY:

Knappová:

(Knappová, 2010) KNAPPOVÁ, Miloslava, 2010. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Vyd. 5., přepracované a dop. Praha: Academia, 784 s. ISBN 978-80-200-1888-5. EAN 9788020018885.

Fifková:

(Fifková, 2008) FIFKOVÁ, Hanka, Petr WEISS, Ivo PROCHÁZKA, Peggy T. COHEN-KETTENIS, Friedemann PFÄFFLIN, Ladislav JAROLÍM, Jiří VESELÝ a Vladimír WEISS, 2008. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. 2. vydání. Maria Arnautovová, MUDr. Jaroslav Zvěřina. Praha 7: Grada Publishing, 216 s. ISBN 978-80-247-1696-1.

Valdrová:

(Unisex (genderově neutrální) křestní jména, 2015). In: Mgr. Jana Valdrová, PhD. [online]. [cit. 2017-12-25]. Dostupné z:www.valdrova.cz/2015/12/unisex-genderove-neutralni-krestni-jmena/

 


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený