2021 ZÁŘÍ

Pooperační vyšetření hlasu na foniatrii ve FNHK

(Po operaci hlasivek Wendlerovou metodou – Glottoplasty ze dne 17 června 2021)

 

Kdo by něchtěl vědět jak uspěl s hlasem po takovéto operaci. K tomu jako poslednímu vyšetřiní je ještě také po několika měsících na vyšetření k paní doktorce Krtičkové, jenž ordinuje právě přímo na ORL Foniatrie. Vyšetření u ní bude ke zjišťění stavu hlasu.

Po několika měsících od operace jsem podstoupila druhé pooperační vyšetření, ale již nikoliv chirurgické nýbrž foniatrické. Chirurgické pooperační vyšetření se zaměřilo na srůst tkání hlasivek. A foniatrické se zaměřilo na výslednou výšku hlasu po cca třech měsících od operace (17.6.2020 – 29.09.2021).

Samozřejmě návštěva foniatrie u velmi přívětivé paní doktorky Krtičkové, tentokrát byla kratší. Přesto řeklo vše důležité. Vyšetření probíhalo v duchu prvního vyšetřeni před operací které bylo celkem dlouhé a podrobné. Bylo to zapotřebí a důležité.

Paní doktorka měla pro mě připravený mikrofon s úchytem přes hlavu. Tak jako by to měl být mikrofon k počítačovým hrám, jen s tím rozdílem že mikrofon byl umístěn asi 30cm od mé hlavy na takovém slabém ale pevném držáku.

  • Jako první krok jsme pro měření výšky hlasu prováděli čtením textu ze stránky, různé věty jenž spolu nesouvisí. Vybrané z různých článků, které někomu mohou připomenout i základní školu. Ale i takových jenž jsou, těžko říci, od jinud vybrány.
  • Jako druhý krok jsme dospěly k zpívané formě od nejvyššího tónu až postupně k nejnižšímutónu. A následně obráceně, od nejnižšího tónu až po ten nejvyšší jak podle nějakých hudebních not. Když se bude někdo zajímat od jakého nejnižšího a nejvyššího tónu, tak jsou to ty které jsou vaše hlasivky schopny vydat. ( zaspívat jako při hudební výchově ve škole ) =:c)

Všechny tyto jednotlivé kroky jsou přes onen mikrofon nahrávány do počítače,jenž ukáže na takovém grafu v jakých frekvencích a při kterém kroku se měřený hlas pohybuje.

Před operací mne paní doktorka upozorňovala na to že výsledné nyvýšení frekvence hlasu by se mělo pohybovat kolem 30Hz. A nikdo ani chirurg není schpen říci (zaručit) jaký výsledná frekvence po operaci bude. A je to něco s čím jsem již počítala a šla jsem do toho. Avšak nesmíme zapomínat že záleží na mnoha faktorech které mohou něco takového ovlivnit. Například věk, kdy ještě v pubertálním věku je hlas zcela jiný než v pokročilém věku. Možnosti jsou pak různé a výsledky také.

V mém případě mám již dávno po pubertě, třicítka se mne již netýká a do důchodu mám ještě velmi daleko. Ale i tak jsou u mne změny těla již nevratné a tak výsledek i operace omezený těmito změnami těla v průběhu života.

  • Krok třetí. K jakému výsledku měření jsme se tedy dostaly? Můj hovorový hlas (frekvence) dle grafu na počítači se z původních 147Hz mluveného slova zvýšil na 165Hz – 170Hz. Bohužel můj původní hlubší hlas nestačil k tomu aby se mi frekvence hlasu přiblížila k 200Hz, tak jak by si příla většina holek. Tak jak říkala paní doktorka před operací, plus mínus 30Hz po operaci. Bohužel se nedá nic dělat. V telefonu mne lidé stále slyší s můžským hlasem ale již vyšším hlasem. Teprve když začnu mluvit v ženském rodu tak automaticky se mnou již mluví v ženském a nijak se již nepřeříkávají a nebo že by odmítali se mnou mluvit v ženském rodu jako před operací. V běžném životě dochází k něčemu podobnému. U cizích lidí většinou již nedocchází k takovéto události, jelikož vás vidí osobně a nezastavují se nad mým novým i tak hlubším hlasem, než je ženský. Přesto má nespokojenost stále existuje, sama cítím a slyším že mluvím moc hluboce. Dělá mi to pouze nepříjemné starosti, když cítím tu nejistotu při mluvení s lidmi v běžném životě i přes nějaké to zlepšení. Stále ty obavy existují.

 

Co dále?

Rozhodla jsem se tedy v mžiku že chci podstoupit druhou operaci, a to Thyreoplastiku typu IV neboli s více známým názvem CTA – Cricothyroid approximation. Jednoduše aproximaci. Někdo tomu říká i napnutí hlasivek. Jenž by měla opět o několik Hertz ještě zvýšit hlas. Samozřejmě nikdo opět nemůže říci dopředu o kolik Hertz. Je to vše o konstituci těla. Takový důležitý faktor je i velikost hrtanu. Čím je větší, tím méně příznivější. Domluvila jsem se tedy hned s paní doktorkou že jsem se již pevně rozhodla a chci tuto operaci podstoupit. Menší pohovor o možnostech a již mne nechala objednat na konzultaci u profesora Chroboka, který mne operoval.

Jeho kalendář je ale plný na dlouhou dobu a tak si musím počkat necelý půl rok. Pan profesor je velmi známý a tak má velmi hodně pacientů,hlavně nyní v této kovidové době. Co se nestihlo před tím, tak se musí stihnout teďka, co nejdříve a nejvíce. Není to jednoduché.

Další oblastí jíž jsme se zabývaly, tak již není běžná ale vyjímečná. Byla mi nabídnuta jen z toho důvodu že to mám do Hradce Králové velmi daleko a tak ambulantní výkon/léčba/výuka či jak to nazvat by byl/byla/bylo časově nemožné. Nejde konkrétně o operaci hlasivek ale o jiné zlepšení a je propláceno pojišťovnou. Je to něco co může lékař nabídnout, pokavaď se zmíní o konkrétním tématu sám pacient. Musím se však přiznat, že jsem se o takové možnosti nikde nedočetla a od nikoho jsem něco takového neslyšela. Sama jsem byla maximálně překvapená a chci této možnosti využít. Už jsem řekla až moc =:c)

 

Stále tu píšu o nějakých výsledcích z vyšetření, ale jak zní praktický hlas jako takový, který se vyvíjí 6 až 12 měsíců? A jak po operaci v průběhu času zní můj?

Po operaci jsem měsíc nemluvila. Nijak mi to nevadilo, byla jsem už zvyklá z jiné doby kdy jsem přišla o hlas. Po ukončení hlasového klidu (nemluvení) mé první věty bylo nesnadné vyslovit. A nedal na sebe čekat chrapot. Postupně se nesnadné mluvení vytratilo ale chrapot stále zůstával stejně silný. Až v druhém měsíci po operaci se začal pomalu vytrácet. Přesto stále ještě i nyní chraptím ale jeho výskyt je již velmi odlišný než na začátku. Snažím se nyní abych mluvila čistě bez chrapotu, někdy to jde a jindy nejde. Časem by měl snad zmizet zcela. Jen přeci jsem teprve třetí měsíc po operaci. Musím být trpělivá.

 

A jak tedy zní můj hlas v průběhu posledních tří měsíců?

  • 2021-05-23_Můj původní hlas před operací možno si poslechnout: …zde ♪
  • 2021-07-13_Můj nový hlas měsíc po operaci možno si poslechnout: …zde ♪
  • 2021-08-05_Můj nový hlas necelé dva měsíce po operaci možno si poslechnout: …zde ♪
  • 2021-09-??

Poznámka: Nesmíme zapomenout že ženský hlas není jen o výšce frekvence mluvení. Ale i o artikulaci, kolébavého zvyšování a snižování hlasu při mluvení a spoustu dalších vlastností a dovedností. Není to tak jednoduché jak se zdá. Mužský hlas je monotóní, tedy stále v té stejné frekvenci bez bez kolébavého hlasu žen. Na téma o ženském hlasu psala Terezka na svých stránkách, a je dobré si o tom něco takového přečíst, v jejím článku Co s tím hlasem?“, “Co poudala koučka Wendy” nebo výstřih článku. Ale i něco jiného, u mne na stránce s výukou hlasu v článku pod názvem “Výuka hlasu MtF-2“.

Příklad: pro představu, jak to s operativní změnou hlasivek je. Když si koupíte flétnu, jakou koliv. Profesionální, obyčejnou na hudební výchovu do školy nebo takové ty obyčejné pro malé děti na hraní. Tak hudební nástroj máte a někdy profesionální, dokonalý, ale problém je v tom že jej neumíte používat, jelikož na něj (na flétnu) neumíte hrát. Při prvním pokusu zahrát nějakou písničku výjde několik tónů, které mělodicky vůbec nezní. Až teprve když se jí naučíte používat, znát nějaké ty hudební základy pro její používání, tak teprve potom začne hrát melodickou píseň. U operace hlasivek takový hudební, nově operativně vytvořený hudební nástroj také potřebuje aby se na něm někdo naučil hrát (mluvit). Proto je důležité toho umět více než si pouze nechat udělat zvýšení hlasu operativním zákrokem hlasivek. =:c)

Celý článek o operaci, hospitalizaci i chirurgického vyšetření najdete v článku “Operace hlasivek MtF v Hradci Králové” na zcela jiné stránce.

 

Ostatní: kdyby se někdo chtěl zeptat co znamená zkratka "FNHK", tak její význam je “Fakultní nemocnice Hradec Králové”.

Články:


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený