2021 SRPEN

 

JAK POŽÁDAT O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ROZHODNUTÍ MZČR PRO CHIRURGICKOU ZMĚNU POHLAVÍ

 

Nebýt epidemie Covid-19 (SARS Cov-2), nebyla by tu možnost si prodloužit platnost rozhodnutí MZČR, které jsme obdržely po skončení jejího projednávání s naší osobní účastí. Přesto tato možnost je podmíněna situací jenž tuto platnost ovlivňují.

  • V souvislosti s epidemií SARS CoV-2 nařízením vedení nemocnic, došlo k omezením plánovaných operací. Také kvůli epidemii SARS CoV-2 byl vyhlášen nouzový stav a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví bylo nařízeno poskytovatelům akutní lůžkové péče omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče od 31. 12. 2020.  

Nařízení MZČR 31.12.2020 je ...zde.  (zdroj: Ministerstvo Zdravotnictví ČR)

 

 

Jak tedy požádat o její prodloužení?

  • Pokuď jste v situaci kdy platnost rozhodnutí o chirurgické změně pohlaví od Ministerstva Zdravotnictví České Republiky v krátké době (do dvou měsíců) skončí, kontaktujte:  pí. Štěpánku Tyburcovou (z MZČR - odbor zdravotní péče) na emailové adrese " stepanka.tyburcova@mzcr.cz " nebo telefonicky " +420 224 972 244 " či na adrese: "Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2".
  • Paní Tyburcová má na starosti administrativní záležitosti kolem žádostí o změnu pohlaví zasílaných  ke komisi MZČR, jenž vydává tyto rozhodnutí žadatelkám a žadatelům.

  • Vysvětlete jí v jaké se nacházíte situaci s platností rozhodnutí MZČR a domluvte se s ní na postupu. S největší pravděpodobností vám zašle postup jak správně požádat komisi MZČR o její prodloužení, tak jako mě v emailu  (Soubor: Prodloužení doporučujícího stanoviska.docx).

 

 

 

 

>>> Znění správného postupu jak požádat o prodloužení platnosti rozhodnutí:

Prodloužení doporučujícího stanoviska Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů v souvislosti s epidemií SARS CoV-2, vyhlášeným nouzovým stavem a omezením poskytování plánované péče

Podle § 22 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění (dále jen „zákon“), odborná komise po projednání žádosti vypracuje písemné odborné stanovisko, ve kterém zhodnotí, zda jsou splněny veškeré podmínky k provedení změny pohlaví; zároveň uvede dobu platnosti stanoviska, a přitom zohlední naléhavost provedení zdravotního výkonu.

Stanovisko odborné komise je platné 2 roky ode dne projednání odbornou komisí. V této lhůtě je třeba zahájit chirurgické zákroky směřující ke změně pohlaví, které jsou uveřejněny ve Věstníku MZ č. 8/2012 (http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2012_6865_2510_11.html).

Věstník MZ č. 8/2012 – výňatek s vyjmenovanými chirurgickými výkony:

Chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví transsexuálních pacientů, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, jsou uveřejněny ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 8/2012 Doporučený postup při provádění chirurgických zákroků směřujících ke změně pohlaví u transsexuálních pacientů v Čl. 1 bod 2. Jedná se o tyto chirurgické zákroky:

 

a) Female to male: mastektomie (redukční mammaplastika), hysterektomie, oboustranná ovariektomie, metaidoioplastika, faloplastika, scrotoplastika a urethroplastika.

b) Male to female: orchiektomie, penektomie, vaginoplastika, klitorideoplastika a labioplastika.

 

V případě, že do dvou let od vydání doporučujícího stanoviska odborné komise pacient započne s chirurgickými zákroky vedoucími ke změně pohlaví, k datu platnosti stanoviska se ve spojení s dalšími chirurgickými zákroky již nepřihlíží. 

V případě, že do dvou let od vydání doporučujícího stanoviska odborné komise pacient nezapočne s chirurgickými zákroky vedoucími ke změně pohlaví, končí platnost stanoviska datem v něm uvedeném.

V souvislosti s epidemií SARS CoV-2 byl vyhlášen nouzový stav a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nařízeno poskytovatelům akutní lůžkové péče omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče a od 31. 12. 2020 okamžité zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče. To znamená, že jsou také odkládány chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví transsexuálních pacientů a odbornou komisí vydaným souhlasným stanoviskům skončí platnost, která byla způsobena organizačními důvody v návaznosti na vzniklou epidemiologickou situaci, nikoli z důvodu změny zdravotního stavu pacienta.

V případě, že jste nepodstoupil/a do dvou let od vydání doporučujícího stanoviska žádný z výše uvedených chirurgických zákroků a stále trváte na jejich provedení, bude plně dostačující zaslat na Ministerstvo zdravotnictví žádost o prodloužení stanoviska.

V žádosti by mělo být uvedeno, že jste s chirurgickými zákroky nestihl/a započít z důvodu epidemie onemocnění Covid-19 a tím způsobeným omezením plánované péče, ale že Váš zdravotní stav se nezměnil a na provedení chirurgických výkonů stále trváte. Dále Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa - trvalá i korespondenční), datum narození a datum jednání odborné komise, z které máte doporučující stanovisko odborné komise nebo přiložte jeho kopii. Odborná komise Vaši žádost projedná a bude Vám zasláno nové stanovisko.

Podepsanou písemnou žádost zašlete nejdříve dva měsíce před uplynutím platnosti stanoviska na adresu:

  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Odbor zdravotní péče
  • Palackého nám. 375/4
  • 128 01 Praha 2

 

 

Aktualizované znění ze stránek MZČR si můžete ...stáhnout zde.

 


Pozdější dodatek

Přidávám informaci z Říjen 2021, o výsledku z jednání o prodloužení rozhodnutí komise MZČR, které si můžete přečíst ...zde.

 

 

 

 

 

 

 

 


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený