2021 ČERVENEC

 

POOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU U PROFESORA CHROBOKA

(Operace ze dne 17.červen 2021)

Každá operace má nějaký ten konec, kdy by se vše mělo správně zahojit. A i v připadě operace hlasivek je důležité zjistit jaký je skutečný stav. V dnu kdy mi měla být ukončena hospitalizace, jsem podstoupila vyšetření u paní doktorky na foniatrii. Jejím účelem bylo zjistit zda se cokoliv neuvolnilo. Jako jsou nitě z tkání hlasivek, či něčemu jinému. Zkrátka zda je vše v pořádku při propouštění z hospitalizace.

Ale asi tak po měsíci, je také nutné zkontrolovat zda se operační nitě již v tkáních vztřebali. A hlavně zda tkáně postupně srůstají/srostli. Ale také jestli se s hlasivkami nestalo i něco po jiné stránce.

A právě toto je účelem k pooperační kontrole chirurgem/profesorem Viktorem Chrobokem přímo u něj v ambulanci/ordinaci/poradně v hradecké nemocnici na ORL. (adresa)

Je možné že si někdo myslí, že jde o náročné vyšetření. Ale pravda je zcela jiná.

Při mém příchodu do budovy ORL, následném ohlášení se u okénka s názvem Kartotéka bezmála na konci chodby, jsem byla paní v okénku jen odeslána k dveřím číslo 3.

Je to právě ona ambulance/ordinace/poradna kde ordinuje profesor Viktor Chrobok. Dlouho jsem nečekala a sestřička si mne pozvala dál. K překvapení mi šel naproti profeser a s úsměvem se mne ptal jak sem mám a jestli je vše v pořádku. Musela jsem jen přitakávat. Pozval mne tedy nechť si sednu na křeslo se známou bílou barvou. A již jsem jen čekala. Potřebaval se v rychlosti jen na něco podívat do počítače a následně se mi věnoval. Vzal si takovou tu tyčku s kamerou do ruky a podíval se mi do krku. V té době měl u sebe nějakou stážistku a ukazoval jí jak vypadají hlasivky po opertivní zákroku Glottoplasty. Bohužel jsem na tyto jejich trubičky s kamerou v krku velmi citlivá a tak jsem se během chvilky začala dávit. Bohužel jsem stále ještě chraptila. Tak mi jen předpsal nějaké prášky s tím že jsou tkáně hlasivek ještě lehce prosáklé, ale nepředstuvují žádný vážný problém a tak si nemusím dělat jakékoliv obavy. Několik krátkých zápisů do počítače pro “právu o ambulantním vyšetření” a pak již jen tisk na papír. Opravdu je vyšetření jednoduché a velmi rychlé. Ale přesto velmi důležité, kvůli zdravotním stavu po operaci. A právě tento okamžik byl konec celého vyšetření. Už jsem mu jen popřála, za všechno poděkovala, a šla šťastná domů.

Čekal někdo víc? Tak to se hodně spletl.  =:c)

 

 

 

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. – narozen 1964. Prof. (2007), MUDr., CSc. Specialista na ORL (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice). Od roku 2010 přednostou Kliniky ORL (ušní, nosní a krční) LF UK a FN v Hradci Králové.

  • email: viktor.chrobok@fnhk.cz
  • telefon: +420 495 833 258 (objednání se k vyšetření v “kartotéka”)
  • adresa: Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05

 

Celý článek o operaci, hospitalizaci i foniatrického vyšetření najdete v článku Operace hlasivek MtF v Hradci Králové” na zcela jiné stránce.

 

Články:

 

 

 

 

CO JE PODLE ZÁKONA ZMĚNA POHLAVÍ

       

Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů.

České právo připouští změnu pohlaví. Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů.

Má se za to, že dnem změny pohlaví je den uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb, který změnu pohlaví provedl.

 

Zahájení léčby pro změnu pohlaví a dopady na jméno a příjmení

Chirurgická změna pohlaví

Ukončení léčby pro změnu pohlaví – zápis do matriky a dopady na jméno a příjmení

Další následky změny pohlaví

Odkaz k článku na stránkách: Ministerstvo spravedlnosti gov.cz

 

 


Webové stránky zdarma

Nepřihlášený