2020 Únor

ŽENSKÝ HLAS MtF

(chirurgická úprava hlasivek)

 

 

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Před nějakou dobou jsem byla na návštěve u mého sexuologa, u nějž jsme probírali následující postupy mé přeměny. Doslechla jsem se spoustu nových informací, ale ta pro mne nejzajímavější se týkala ohledně operace hlasivek (změna mužského hlasu na ženský-vyšší tón). Sexuolog mi řekl o chirurgovi "MUDr. Viktor Chrobok" z Hradce Králové. Tak jsme toto téma úzce probírali.  Rok před tím jsem toto příjmení již zaslechla ale nějak jsem to nevzala v potaz. Už ani nevím proč. Jednou z další zajímovostí pro mne je informace o tom že operaci hlasivek je doporučována až po SRS. Kdy je zcela jasné že pacientka své rozhodnutí myslí vážně a nejde jen o přelet svého rozhodnutí. K mému překvapení toto již ale neplatí

Profesor Viktor Chrobok spolupracuje na operacích hlasivek s "MUDr. Jakub Dršata" Začala jsem tedy dohledávat konkrétní informace. Tak nějak je ale pan doktor k nedohledání. Jeho životopis je pouze o několika větách. Ale s kým se vlastně setkáte? Pan doktor Chrobok je velmi příjemný, jenž velmi pozorně naslouchá svému pacientovi. Ale také zároveň musí řešit konkrétní jednotlivé situace, případy a tak se občas zatváří zamyšleně a vážně. Jen přeci nejde o koupit lízátka v obchodě. Ale je také člověk který umí rozesmát, s lidským a otevřeným přístupem. Je možné s ním opravdu mluvit o čemkoliv, a myslím si že to je velmi důležité. Je součástí několika členného týmu lékařů, jenž se orientují přímo i na změnu hlasu a je její hlavní postavou. Do tohoto týmu patří pan doktor Dršata a paní doktorka Krtičková, která provádí foniatrické vyšetření. Pan doktor umí pacienta velmi nadchnout. S takovým lékařem je vždy radost se setkat.

( foto zdroj: databazeknih.czhradec.rozhlas.czidnes.cz )

 

 

 

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.     (Asistent profesora MUDr. Viktora Chroboka)

 

Do více členého týmu lékařů patří i MUDr. Jakub foto: zdroj: hradec.rozhlas.czDršata, který je taktéž velmi důležitou jeho součástí. Působí zde nejen jako asiitent profesora Viktora Chroboka při operačních zákrocích, ale i v dalších jiných oborech.   

Kolik lidí slyšelo o MUDr. Dršatovi? I jemu bychom měli být vděčné za jeho spolupráci nejen u takovéto operativního zákroku po kterém většina z nás touží. Hledala jsem jeho životopis ale nepodařilo se mi nic konkrétního najít.  Jak je na fotografiích vidět, tak již nepotkáme mladého lékaře,  ale velmi milého usměvavého pana doktora s velmi dobrou náladou a vtipem ve svém věku.

( foto zdroj: cbdb.cz, hradec.rozhlas.cz  A, B )

 

 

Zdroj:   fnhk.cz  /  databazeknih.cz

  • Ale do celkového týmu musím připomenout a připočítat i "Mudr Krtičková" z oddělení / ambulance Foniatrie. Tito tři spolu úzce spolupracují a společně i dle svých zjištěních o pacientce rozhodují o průběhu operace. O Mudr. Krtičkové se mi nepodařilo nic zjistit. Ale z mé osobní zkušenosti vím že to je doktorka na svém místě. 

 

 

MUDr. Michal Zábrodský  (Fakultní nemocnice Motole)

MUDr. Michal ZábrodskýDalší pracoviště ORL kde je možné podstoupit úpravu hlasivek Tyreoplastika typu IV je v pražské Fakultní nemocnici Motole. Chirurgický zákrok provádí MUDr. Michal Zábrodský jenž získal atestace Otorhinolaryngologie v roce 2001 a 2006. Nevím že by MUDr. M.Zábrodský prováděl i Wendlerovu metodu (Glottoplasty). O možnosti změny výšky hlasu na tomto pracovišti jsem se dozvěděla nečekaně, od kamarádky jenž zde podstoupila takovou to operaci a následnMUDr. Michal Zábrodský 2020ě i další holčina. Dle všeho je výsledek zvýšení hlasu stejný asi jako s tím to samým typem zákroku v Hradci Králové profesorem Viktorem Chrobokem a jeho týmem. Teoretické navýšeni je 30Hz. A však vždy existuje nějaké to plus a mínus i na tomto pracovišti. Pokavaď někdo pochází například ze západních Čech, tak zcela jistě je pro něj příjemnější bližší cesta do Prahy. Ale každý dává přednost svému rozhodnutí, kde se nechá operovat a jakou metodou. Mnoho informací o jeho operativní praxi v tomto konkrétním případě jsem vlastně moc nenašla, spíše jsem se nikde nedočetla že by přímo prováděl úpravu hlasu pro MtF. Ale i o tom že se tyto zákroky provádí v Hradci Králové, jsem se také moc nedohledala. Přec jeho životopis lze nalézt na stránkách 1.Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnici Motole …zde. a na stránkách Linked další informace …zde.

( foto zdroj: orl.lf1.cuni.cz, muzes.cz )

 

 

Jaké jsou možnosti?

Ke zvýšení hlasu jsou používány dvě metody. První se jmenuje Tyreoplastika typ IV" a druhá pod názvem "Wendlerův postup". Jsou to názvy jenž se spíše používají tady u nás. I přesto že je lze hledat v anlickém jazyce, tak jsem s hledáním pod těmito názvy moc neuspěla. Existuje ještě jeden operační výkon jenž je podobný Wendlerovu postupu a to pod zkratkou VFSRAC, jenž se provádí v korejském městě "Soul".

Tyreoplastika typ IV ,  neboli "Cricothyroid approximation"

- tento typ operace spočívá v chirurgickém zákroku přiblížením chrupavek k sobě (sešitím) . Je proto nutný řez do tkáně na krku, po němž zůstává pooperační jizva.  Při tomto zákroku je možné zároveň využít změnšení štítné žlázy (Adamovo jablko), která/é někdy dělá nepříjemně velkou bouli na krku. Je možné se setkat i se zkratkou "CTA" která označuje CricoThyroid Approximation. Tedy "CTA". Tato zkratka tedy není nějakou další jinou operační metoudou, tedy jiným druhem operace.

- název Tyreoplastika typ IV, je ve světě spíše znám pod názvem "Cricothyroid approximation".  A při hledání nejen na internetu ale i v lékařských článcích s tímto anglickým názvem spíše uspějete.

- moc informací v českém jazyce ohledně tohoto typu operace není. Ale například videa a obrázky nepotřebují jakýkoliv překlad.

  • video operace - podívej se ....zde. ( potvrzuji že mi je 18+ roků !! )
  • foto dokument - shlédnout ...zde.   ( zdroj: pdf, www ), [ odborný lékařský výklad - En]
  • foto dokument - shlédnout ...zde.   (zdroj: Muhadharaty  www ), [ odborný lékařský výklad - En ]

 

- podle různých popisů a obrázků to může vypadat jako složitá operace. Ale při jednoduchém klasickém vyjádření této operace jde o říznutí do krku, udělání nějakých těch dírek do obou chrupavek pro nitě. Pak jen nitě stáhnout, uvázat a následně jen zašít. Lidově jednoduše řečeno. Určitě by mě chirurg za takový to popis pokáral.  Není nutné si proto dělat velkou hlavu z mnoha informací na internetu. Opravdu nejde o transplantaci srdce.

 

Poznámka: jestli to situace vyžaduje a je ta možnost, tak se vyplatí si nechat udělat jednou operací změnšení Adamova jablka a zároveň také i hlas.

Wendlerův postup neboli "Glottoplasty"

- tento typ operace spočívá v chirurgickém zákroku přiblížením (sešitím) tkání hlasivek k sobě. Sešitím 1dné třetiny z celé délky hlasivek. U tohoto typu operace nevzniká žádná jizva na krku, jelikož operace probíhá skrze dutinu ústní (otevřená ústa).

- název Wendlerův postup, je ve světě spíše znám pod názvem "Glotoplasty". A při hledání nejen na internetu ale i v lékařských článcích s tímto anglickým názvem spíše uspějete. Ale můžete zkusit i výraz "Wendler Glottoplasty"

- moc informací v českém jazyce ohledně tohoto typu operace není. Ale například videa a obrázky nepotřebují jakýkoliv překlad.

 

 

- podle různých popisů a obrázků to může vypadat jako složitá operace. Ale při jednoduchém klasickém vyjádření této operace jde o vložení chirurgických nástrojů skrze pusu do krku k hlasivkám, kde stručně řečeno sešije jejich tkáň do jedné třetiny jejich celé délky. Pak se tkáň jen začistí a je to. Lidově a stručně řečeno. Jestli tohle bude číst nějaký chirurg a bude znát autora těchto mých vět, tak mne asi pošle na medicínu abych se něco správně  přiučila.. hi hi   Není ale nutné si proto dělat velkou hlavu z mnoha informací na internetu, od toho máme přeci chirurga.

 

VFSRAC

Jde o velmi podobnou metodu jako je “Wendlerův postup – Glottoplasty). Z toho co se mi podařilo zjistit je tímto rozdílem jen odlehčení tkání, jenž umožní vyřknout vyšší hlas (zpívání) oproti Wendlerově metodě.

  • animace operace - podívej se ...zde. ( zdroj: www-1, www-2) [ odborný lékařský výklad pod názvem VFSRAC - En / Cz ]

 

Co lze očekávat od operace?

 

Na internetu lze najít různé výsledky výšky hlasů různých lidí. Videa kde ukazují jaký hlas měli před operací a po operaci. Ale i různé tabulky s původní frekvencí (mužskou) před operací a novou frekvencí (ženskou) hlasu po operaci. Je důležité vědět že každá z nás je zcela jiná. To že je něco uvedeno na videu či zvukovém záznamu, ještě nemusím znamenat že po operaci budete mít přesný výsledek který jste viděla někde na internetu. Každá z nás má nějaký základní hovorový hlas na nějaké frekvenci. Někdo jej má hlubší a někdo jiný zase vyšší. Jde i o stav těla, vnitřní lebeční uspořádání které také ovlivňuje hlas. Prostě každá jsme zcela jiná a tak nelze brát vše jako přes kopírák. U každé po operaci bude hlas jiný.

Před mou operací jsem musela na foniatrické vyšetření přímo v nemocnici kde mne operovali. Moc je nezajímala lékařská zpráva od mé foniatričky. A dozvěděla jsem se od paní doktorky jak to přibližně vlastně je.

Operace by měla zvýšit hlas přibližně o 30Hz. Zdá se to málo ale někdy to je po operaci hodně znát. Přesto jsem byla upozorněna že tato hodnota je jen orientační. Lze z ní vycházet tedy jen orientačně. Především foniatr ale ani chirurg který vám operuje hlasivky nikdy nemůže říci (zaručit) dopředu jaký budete mít výsledný hlas po operaci a jednoroční rehabilitaci , to prostě nejde. Je to takové … “buď a nebo”. Zní to hrozně, ale je to metoda která s “buď a nebo” může někomu hodně zlepšit na ženský hlas. A že výsledky jsou pak někdy opravdu překvapivé. Stačí se podívat na internetu.

U korejské metody VFSRAC je možné očekávat jiné výsledky i přesto že zákrok je podobný Wendlerovu postupu. Více informací najdeš na stránce Yeson Voice Center přeložené google překladačem do českého jazyka ..zde Pokavaď si budete chtít zvolit tuto korejskou metodu, připravte si opravdu velmi hlubokou peněženku. Za tu cenu se dá koupit osobní auto.

– Hlas jako takový by měl odpovídat také celkové postavě dotyčné osoby. Pokavaď někdo bude vysoký 2 metry, tak by velmi vysoký hlas zněl asi velmi hodně nepřirozeně. Ale u malé postavy 1,6 metru je vyšší hlas někdy lepší než hlubší. Jinak člověk mluví v mládí a jinak zase v pokročilejším věku.   

– Jestliže tedy někdo má svůj základní hovorový hlas 125Hz, tak po operaci by teoreticky měl mít o 30 Hz vyšší. Tedy 155Hz. A přesto výsledek může být zcela jiný, radostnější.

– V mém případě jsem základní hovorový hlas měla 147Hz. Po nějaké době po operaci jsem na mobilní aplikaci při měření výšky hlasu naměřila novou výšku hlasu, v rozmězí 194Hz až 204Hz. Samozřejmě této aplikaci moc nevěřím, ale i tak mne to potěšilo. Skutečná výška hlasu asi bude stejně jiná.

 

Na koho se obrátit?

 

- Při zájmu o operaci hlasivek kvůli změně její výšky, se lze obrátit na profesora Viktora Chroboka z Fakultní nemocnice v Hradci Králové a nebo na doktora Michala Zábrodského z Motole v Praze. Je zde i možnost se obrátit na "Yeson Voice Center" v Koreji jenž provádí metodu "VFSRAC". Samozřejmě nejlépe je jako první kontaktovat lékaře/chirurga nebo zdravotní zařízení a následně si domluvit nějakou tu konzultaci. Zbytek je již jen mezi Vámi a lékařem/chirurgem.

Kontakty naleznete v "Adresy" ...zde.  pod názvem  "Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku"

 

Poznámka:  Bohužel nevím o nikom dalším jenž by operativně prováděl zvýšení hlasu MtF. Jestli o někom dalším někdo ví, nechť mi dá vědět a přidám jej do adres k těmto chirurgům.

 

Článek:

  • O ambulantním vyšetření u profesora MUDr. Viktora Chroboka před operací:  ...zde.
  • O průběhu mé operace hlasivek MtF v Hradci Králové profesorem Viktorem Chrobokem ...zde.

 


 

CO S TÍM HLASEM - II  (operace hlasivek)

(příběh Nikoly)

Nikola popisuje velmi zajímavě příběh o postupu operace hlasivek. Abych se přiznala tak jsem se krom těchot několika informací nedověděla. Ale díky několika zlatíček jsou alespoň nějaké.  Stránky od Terezky mohu oprvadu jen doporučit. Stránky nejen o operaci hlasivek od Terezky pod názvem "Co s tím hlasem II (operace hlasivek)" ......si můžete přečíst zde.

 

 

Zajímavý vyňatek z textu:

....... Nikča je ve fázi na hormonech s plánovanou operací pohlaví 2015, ale vypadá velmi žensky už teď. Je tedy docela důležité být už nějakou dobu na HRT, protože vás ubytují na ženském oddělení, kde neměla ani jedna spolubydlící podezření a tak se spolu mohly všechny holky nerušeně bavit. :) Na oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové, na klinice ORL bylo dvanáct žen, na pokojích po třech. Přijata k hlasové reedukaci a snížení chrupavky štítné (Tyreoplastika IV se současným snížením laryngeální prominence). Nález: hlasivky normální mužské velikosti, hlas čistý hlubší barytonového zabarvení .........................

 

....... Doktor mi popisoval operaci. Na vývrtku, co mi tam dělali a jak to jde blbě. Jeden stahoval chrupavky násilím k sobě, druhý frézoval otvory pro nitě. Pak vystužit silikonem, aby se tlak rozložil a šít tlustou pevnou nití brrr. Nakonec odfrézovali ještě tu štítnou chrupavku (ohryzek). Oficiální výsledek: Na hlasovém poli došlo ke zvýšení o 7 půltónů. Vyšlo to nejlépe jak mohlo. Teď bez jákékoliv námahy mluvím ženským hlasem. Odkašlání, odchrchlání, zívnutí, říhnutí nebo jen aaah zní prostě tak žensky. Sebevědomí my vylétlo neuvěřitelně vysoko a uvědomila jsem si, jak krátce a minimálně jsem dřív mluvila. Je to teď opravdu svoboda projevu. Jizva je moc pěkně zašitá a krček bez hrbolku. Jsem ráda, že mě k tomu jedna má kamarádka dokopala a hurá na další level .........................

 

Ostatní:

K tomuté celému článku se pojí ještě další velmi zajímavá stránka  " Co s tím hlasem - I ", ale o výuce ženského hlasu jenž by mohla před operací pomoci s nácvikem. Tato stránka ale nemá přímou souvislost s operací hlasivek. ...... podívat se můžete zde.

Zdroj: otereze.cz


 

OPERACE HLASIVEK - CTA V HRADCI KRÁLOVÉ

(příběh Liny)

Lina popisuje svůj příběh s potížemi výuky svého hlasu a následnou operací hlasivek v Hradci Králové. Velmi zajímavě podává některé postupy a rekonvalescenci z jejího pohledu. Připomíná i situaci po operaci jak zacházet s hlasivkami po operaci. Její příběh, který je uveden na jejím blogu "lina-s.blog.cz", se můžete  ...... podívat zde.

Zajímavý vyňatek z textu:

....... Velice mne překvapil svým přístupem a musím říct, že velmi mile. Probral se mnou do detailu jak operace bude probíhat a co můžu očekávat. Dokonce jsem se domluvila, že pokud to půjde, tak se udělá trochu rozsáhlejší verze operace se zúžením průdušnice. Toto zúžení totiž ovlivní i rezonanci a kvalitu hlasu. Jedná se o jakousi hybridní tyreoplastiku kombinovanou s laryngoplastikou. Alespoň tak nějak jsem to pochopila. Mohu říct, že se mi podstatně klidněji tu noc před operací spalo ..............

............... Hlas je z počátku chraplaví a já osobně měla problém s naladěním správné intonace. Nevím jestli je to tím hojením, nebo jestli to je dáno novým napětím hlasivek. Každopádně jsem byla vděčná, že mám v telefonu aplikaci na měření frekvence hlasu. Postupně jsem si našla pohodlnou frekvenci na mluvení okolo 200-240hz což je nejspíš ideál. Na rozdíl od stavu před operací mi nedělá problém udržet ten hlas v této pozici, ale je problém naučit se s novým naladěním hlasivek správně pracovat. Bude to zřejmě potřeba ještě probrat na foniatrii a přizpůsobit se novému stavu. Každopádně vidím podstatné zlepšení v tom, že se mi hlasivky neunavují a nejsem schopná klesnout pod 140hz což je nesmírná úleva. Výsledný efekt bych odhadla na zvýšení průměrné frekvence běžného mluvení o zhruba 30Hz ze 180Hz na 210Hz. Než opadne otok a kompletně se hlasivky zahojí, což by mělo být do měsíce, tak si myslím, že edukací hlasu se mi podaří dosáhnout běžné průměrné frekvence zhruba 220-230Hz. Rezonance byla dle mého názoru ovlivněna také za pomoci zúžení průdušnice, která byla podle chirurga díky hormonální léčbě a věku ještě velice dobře ohebná. Pocitově nyní vnímám svůj hlas jako podstatně jemnější a znělejší .........................

 

Zdroj: otereze.cz


 

SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ ZMĚNY HLASU PO FONOCHIRURGICKÉ LÉČBĚ„TRANSSEXUALISMU MALE TO FEMALE“

Na stránkách "profeseonline.upol.cz" jsem nalezla zajímnavou práci paní  "Jana Kučerová", která ve svém práci pojednává o problémech žen s hlasem po změně pohlaví. Mezi všemi zajímavými informacemi nalezneme i článek o chirurgické úpravě hlasu.

Zdroj: profeseonline.upol.cz


 

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Tato témata se netýkají přímo chirurgického zákroku hlasivek, ale není na škodu vědět něco na toto téma i z jiných stran. Ještě že jsou lidé jenž píší diplomové práce.  Přesto doporučuji si hledat i jiné informace na takováto témata, kde mohou být další zajímavé informace.

 

Frekvenční analýza kmitů hlasivkové šterbiny:

  • od "Christine Baierová" velmi rozsáhle pojednává o tvorbě hlasu, vysokofrekvenčním snímání a frekvenční analýze videosekvence HSV.
  • Diplomová práce:   ...... podívat se zde

Zdroj: www.kiv.zcu.cz

 

Poruchy a vady hlasu v mluveném a zpívaném projevu:

  • od "Claudia Rakušanová" velmi rozsáhle pojednává o hlasu ale i o hlasivkách. A myslím si že zde najdete informace které jste nikde jinde nenašli. Případně jen ve střípcích.

Zdroj: dspace.tul.cz


 

DIE OPERATIVE STIMMERHÖHUNG BEI

MANN-ZU-FRAU-TRANSSEXUALISMUS

( OPERAČNÍ HLASOVÉ VYLEPŠENÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH MUŽŮ NA ŽENY )

 

Nalezla jsem universitní práci jenž popisuje operativní zákrok pro zvýšení hlasu MtF a chirurgickou úpravu Adamova jablka. Bohužel celá tato práce je v německém jazyce. Proto jsem se rozhodla přeložit asi to nejzajímavější do češtiny.

Částečný překlad do Češtiny:   www-Link      (DOCX - vyňatek o hlasu MtF)

Originální práce z unversity:       www-Link     (PDF - celý dokument)

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ... www

 


SOUKROMÝ EMAIL S DOTAZEM

( kolik stojí operace hlasivek ? )

Podstoupit tuto operaci chci za každou cenu, tak jsem se začala zajímat i o cenu takové to operace. Na internetu některé indície jsou v omezené míře k nalezení. Ale přímá odpověď od chirurga jsem asi nikde nenašla. Nedalo mi to a tak jsem nakonec napsala email panu prof. MUDr. Viktor Chrobokovi. Jaká byla jeho reakce?

Odpověďní email:

Vážená slečno

Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. V případě zájmu se objednejte do mé poradny 49 583 3258.

S pozdravem

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

tel. + 420 49 583 2464 (3790)

email: chrobok@fnhk.cz

http://www.fnhk.cz/orl

prof. Viktor Chrobok, MD, PhD

Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery

University Hospital Hradec Kralove

Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove

Sokolska 581, 500 05 Hradec Kralove, Czech Republic

tel. + 420 49 583 2464 (3790)

email: chrobok@fnhk.cz

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Admin: budu mazat jakékoliv kometáře jenž jsou rasově nenávistné, spamové, urážlivé a porušující zákony ČR.

Zatím nebyly vložený žádné příspěvky

Napište číslo 100 slovem

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený